Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
PF 2021


Koncert pro ZimbabweKoncert pro Zimbabwe


Na vstupném, darech a malého příspěvku z prodeje na Koncertě pro Zimbabwe se nám podařilo získat 32 900 Kč a to včetně částky 10 000 Kč od Nasajem SMasajem. Po odečtení nákladů je čistý výtěžek 22 865 Kč.

Děkujeme


Koncert pro ZimbabweKoncert pro Zimbabwe


Klub přátel Tengenenge srdečně zve 24. září na Koncert pro Zimbabwe, jehož výtěžek bude věnován na školné dětem z Tengenenge.

Vstupné je nahrazeno voucherem ve výši 100,- Kč na nákup učebnic v Zimbabwe. Vouchery jsou číslované a objednat je lze e-mailem u předsedkyně Klubu: marie.imbrova@post.cz

Kapacita koncertu bude do 500 osob.

Koncert pro ZimbabweÚčast klubu na festivalu Africa Live v ZOO Dvúr Králové


Děkujeme všem přátelům, kteří navštívili naše stánky na Africkém víkendu ve Dvoře Králové.
Přispěli tak na účet Klubu přátel Tengenenge celkovou částkou 6720,- Kč, a výtěžkem z kola štěstí ve výši 4050,- Kč.
     Z těchto peněz bude podpořena další akce pro děti.

Stánek


Naše trojkaČenská schůze Klubu přátel Tengenenge zhodnotila přímou pomoc komunitě v Tengenenge

Zpráva o činnosti Klubu přátel Tengenenge za rok 2019

1) V roce 2019 byla členská základna následující - Marie a Ivan Imbrovi, Hana a Ondřej Homolkovi, Hana a Karolína Krpešovy, Marcela a Jaromír Tlustí, Jiří Dědourek, Pavla Lukášková a Marcela Pelikánová.

2) Klub jako spolek pokračoval v tradičních akcích, zejména - předvelikonoční tržnice v Peruci, devět dní na festivalu v Safari Parku Dvůr Králové, dvě akce v GALERII & KAVÁRNĚ Art-n-Coffee,
vánoční tržnice v Černochově, mimořádně úspěšná byla spolupráce s Oblastním muzeem v Děčíně a ZŠ Strž ve Dvoře Králové.

3) V průběhu roku využil Klub i prostředky fondu EUROWAG, a to ve výši 53 200 Kč a 15 600 Kč (odesláno přes nadaci Via).

4) V samotném roce 2019 byly realizována pouze jedna monitorovací cesta do Tengenenge, zpráva zveřejněna na webu www.tengenenge.cz.

5) V Zimbabwe uhradil Klub celoroční mzdu učitelce Stelle (150 USD měsíčně) a pomocnému učiteli Agrippovi (50 USD měsíčně) v místní škole a mimořádné prostředky věnoval na léčbu Shyleen.

6) Prostředky dovezené do Zimbabwe dosáhly výše 11 662 USD a byly využity zejména na
- Operace Shyleen a následná léčba 2192 USD
- Plat Stelly 1800 USD
- Plat Agrippy + monitorovací cesta 800 USD
- Příspěvek na chov slepic 500 USD
- Příspěvek na zahájení výsadby stromů 500 USD
- Pronájem auta a benzín 700 USD
- Na školné, školní uniformy, učebnice atd. včetně dorovnání zůstatků za předchozí rok a alokace prostředků na 1. trimestr tohoto roku bylo vynaloženo 5 170 USD
- včetně dopravy 4 nových středoškoláků k zápisu a umístění do škol.

  V samotném roce 2019 se Klubu podařilo získat více finančních prostředků, než předpokládal, ovšem ne zvýšením počtu akcí (ty jsou vždy limitovány časem a možnostmi členů klubu), ale širší základnou donorů, zejména těch, kteří přispěli na léčbu Shyleen. Výraznou pomocí byly také dva dary z fondu Eurowag.

  Primárním cílem Klubu je i nadále podpora školní docházky dětí z Tengenenge a je potěšitelné, že již máme dva ročníky žáků, kteří dokončili základní školní (v Zimbabwe sedmiletou) docházku a část z nich má natolik dobré výsledky, že je můžeme podpořit na studiu na středních školách. Podmínky jednotlivých boarding school jsou však odlišné, všechny vyžadují i příspěvek na stravu učitelů a do rámce podpory jednotlivých středoškoláků musíme započítat i náklady na převoz. V současné době máme umístěno ve středních školách 6 žáků. Dalším problémem je vysoce inflační prostředí Zimbabwe, kdy se mění školné v desítkách procent během jednotlivých trimestrů. S touto okolností je třeba počítat.

  Ve škole Horse Shoe již máme jen jednoho podporovaného žáka, kterým je Tafadzwa. Další menší děti chodí do Tengenenge Primary School, kterou podporujeme většími dary přímo do školy a jen v několika málo případech, na přání sponzorů, vybíráme děti, kterým platíme školné. Těchto dětí je v tomto roce šest a přestože je zájem rodičů z Tengenenge značný, nemůžeme zatím tuto pomoc rozšiřovat. Naopak jsme ocenili práci místního klubu žen a pomohli jim omladit chov slepic, což se příznivě projevilo v celé vesnici.

  Již druhým rokem neinvestujeme do oprav budovy školky poté, co byla a je využívána managementem vesnice i k jiným účelům, její stav je uspokojivý. Do školky chodí děti od dvou do šesti let a v současné době potřebují drobné dřevěné hračky na rozvíjení motoriky. Do Primary Tengenenge School jsme přispěli darováním sportovních dresů, nákupem učebnic a oplocení na nově vysazované stromy. Všechny naše projekty zmínila ve svém komentáři i místní televize.

  V ČR máme propagaci naší činnosti uspokojivou, Klub jako nezisková organizace byl publikován v magazínu Koktejl a několikrát uveden i v regionálních novinách a je zván na řadu akcí s africkou tematikou.

  V závěru roku navázala předsedkyně Klubu úzkou spolupráci s Českým výborem Světového dne modlitby, který se zapojuje v prvním březnovém týdnu tohoto roku k celosvětové modlitbě za Zimbabwe. Nadále členové Klubu pomáhali při propagaci pobytu Maudy Muhoni a spolupracovali s Českým výborem UNICEF.

  Vzhledem k obtížné ekonomické situaci v Zimbabwe a nárokům na logistické zajištění celé cesty a pobytu byly v roce 2019 v Tengenenge pouze dvě dobrovolnice, ale k dopravě finanční hotovosti do země byl požádán i česko-zimbabwský pár, pan Šoul a jeho žena Lina. Z propagačních materiálů nechal Klub zhotovit magnetky - otvíráky s mapkou Tengenenge a informacemi o Klubu.

Zpracovala
Marie Imbrová
Shyleen dnes
Shyleen dnesMonitorovací cesta do Tengenenge v roce 2019

Vzhledem ke gradujícím ekonomickým problémům Zimbabwe , které jsou srovnatelné s rokem 2008, bylo plánování a příprava cesty mimořádně náročné zejména vzhledem k nedostatku pohonných hmot a nutnosti platit vše pouze v místní měně, která však není standardně k dispozici. Dobrovolnice musely také počítat se zvýšenými náklady na ubytování v Harare a nákup potravin pro vlastní potřebu.

Dále Klub potřeboval na místě zkontrolovat doklady na léčbu Shyleen a vydané prostředky na studium Memory a Archibalda, které v průběhu roku vzrostly až pětinásobně. Z tohoto důvodu byla na cestu s Marií Imbrovou přizvána ekonomka Oblastního muzea Děčín, paní Hana Horáková.

Intenzivní komunikací s přáteli se podařilo zajistit dostatek benzinu na cestu do Tengenenge a i většinu příslušných škol, ovšem za cenu obvyklou na černém trhu. Potraviny jako formu pomoci slabým, nemocným a přestárlým opatřil Klub nákupem za místní bondy, při čemž využil jak hotovostní platbu, tak platbu přes SWIPE. Kurs se při těchto platbách řádově lišil až o 20 %. Léky pro Shyleen, Tafadzwu apod byly sice zakoupeny platbou v USD, ovšem bez účtu, který se nesmí na žádnou platbu v USD vydávat.

Cesta byla uskutečněna ve dnech 19. listopadu až 1.prosince 2019, přičemž první a poslední den byl dnem cestovním. První dva dny strávené v Harare byly věnovány nákupům, dále obnovováním kontaktů, včetně návštěvy budoucí honorární konzulky ČR v Zimbabwe a jednání s Vivienne Prince o spolupráci při výsadbě stromů v Primary Tengenenge school.

Samotný pobyt v Tengenenge byl intenzivní, neboť´byl zaměřen na návštěvu všech školských zařízení, kam chodí děti z Tengenenge , dále na pohovory s rodiči námi podporovaných dětí, na kontrolu účtů za celý rok a konečně na podporu aktivit místních žen.

Naše školka v Tengenenge, kam dobrovolnice dovezly cca 50 kg dětského ošacení a na 40 párů bot, funguje standardně dobře a má žáčky od dvou do šesti let. Všechny děti starší šesti let jsou v rámci komunity považovány za tolik vyspělé a schopné, že přecházejí do Tengenenge Primary school, která má nyní 1. až 5. ročník. Z celkového počtu 357 dětí v této škole je 93 dětí přímo z Tengenenge a část z nich patří i velmi nadané žáky. Škola, stejně jako naše školka, obdržela darem fotbalové míče a dva dětské dresy na sport. V rámci podpory programu pro výsadbu stromů, bylo škole a zástupci managementu vesnice předáno 500 USD (z daru Eurowagu) na nákup oplocení stromů, jejichž výsadby měla proběhnout v polovině prosince. (Proběhla za spolupráce s Vivianne Prince.)

Jednání s vedením Horse Shoe School probíhala v době očekávaných výsledků státních závěrečných zkoušek a době předání závěrečných vysvědčení námi podporovaných žáků - Jino Chifamba a Forever Makore. Oba chlapci dosáhli dobrých výsledků a v diskuzi s rodiči a učiteli jin byly vybrány střední školy, na kterých je nadále Klub bude podporovat. Spolupráce s touto školou je bezproblémová, v současné době má 870 žáků, ale nové děti z Tengenenge již do ní nepostupují (jsou v bližší Tengenenge Primary school). Jediným námi podporovaným žákem je Tafadzwa, který do školy pravidelně chodí, byt´jeho školní výsledky vzhledem k povinnostem v rodině jsou jen průměrné.

Vedení školy obdrželo jako mimořádný dar 100 USD na nákup papíru, lepidla, sponek a lepící pásky (z fondu Eurowag) a 14 fotbalových dresů a dva fotbalové míče, které Klub obdržel jako dary.

Zbývající částka z daru Eurowagu , to je 60 USD byla použita na další nákup léků pro Shyleen. Kontrolou účtů, zahrnujících léčbu, vyšetření, operaci v Harare, převozy do nemocnic a zpět domu, bylo na záchranu jejího života vynaloženo od ledna do října 2019 celkem 2192 USD. Tuto pomoc Klubu si uvědomuje celá komunita a zejména rodina. Shyleen chodí zpět do školy a patří mezi vynikající žáky.

Předposlední den pobytu byl vyhrazen návštěvě naší první středoškolačky, Memory Tembo, která je v internátní škole cca 80 km od Tengenenge , v Centinary High School. Přijetí ze strany vedení školy bylo velice srdečné, a celé prostředí školy v rámci místních podmínek upravené a funkční. Odborné publikace, které Memory obdržela, jsou v rámci školy nadstandardem, a učitel zeměpisu si vyžádal možnost používat je i ve svých hodinách. Memory se během roku na této škole stala milou a sebevědomou dívkou, a protože má minimální kontakty s rodinou, ocenila nejen návštěvu z Čech, ale i pomoc ze strany Agrippy, který ji nyní zajiš´tuje doučování v předmětech, kde má slabší výsledky.

Náklady na bording school jsou v případě Memory a Archibalda (do jeho školy se kvůli nedostatku benzinu již nedojelo) značné, bohužel se mění každý trimestr. Na místě tedy byly vyrovnány veškeré poplatky za rok 2019 a byla alokována příslušná částka na rok 2020, kde ovšem ceny školného budou opět známy až v lednu příštího roku. Přiměřené částky na školné a uniformy pro celkem 10 našich žáků na rok v celkové výši 2320 USD bylo svěřeno Agrippovi, který je bude uvolňovat postupně. Učitelce Stelle byl opět předán plat na půl roku (900 USD) a proběhlo celoroční vyrovnání s Agrippou (600 USD za monitoring školních výsledků našich dětí), hmotná podpora v podobě potravin byla předána otci Shyleen, Kilale - vdově po Amali Malolo a Josiahovi Manzi, který je již značně zesláblý.

Značnou podporou pro celou komunitu je zdárný chov slepic, o němž přijela natočit v naší přítomnosti pořad i centrální televize, na který přispěl Klub v letošním roce částkou 500 USD. Část vajec putuje pravidelně dětem na svačinu do školky.

Letošní pobyt v Tengenenge se uskutečnil v období drastického sucha, veškerá políčka v okolí byla suchá a pro vodu do Tengenenge se sjížděli farmáři z 20 km. O ověření kapacity vrtu byl před odjezdem z Harare požádán Dominic Benhura.

Vlastní ekonomické podmínky v Tengenenge se zhoršují vlivem silné inflace, část místních si nemůže koupit dostatek kukuřičné mouky alespoň na jedno jídla denně. Díky předpaceným kartám na mobil, zůstáváme s komunitou částečně v kontaktu.

Prosinec 2019, MI