Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
Informace o činnosti Klubu přátel Tengenenge za rok 2023


Zpráva o činnosti Klubu přátel Tengenenge za rok 2023

1) V roce 2019 byla členská základna následující – Marie a Ivan Imbrovi, Hana a Ondřej Homolkovi, Hana Krpešová, Marcela a Jaromír Tlustí, Jiří Dědourek, Pavla Lukášková a Marcela Pelikánová ( 10 členů).

2) Klub jako spolek pokračoval v tradičních akcích, zejména – předvelikonoční tržnici v Peruci, účast na festivalu v Safari Parku Dvůr Králové, prezentace v ZOO Dvorec, akce v GALERII & KAVÁRNĚ Art-n-Coffee , vánoční tržnice v Děčíně, úspěšná byla spolupráce s Africkým muzeem Emila Holuba (má instalovanou vitrinu na prodej našich drobných afrických artefaktů), se soukromou ZOO Dvorec - pozvání na africký den a spolupráce s Jihočeským muzeem, které pro náš Klub vyhlásilo veřejnou sbírku s ukončením v lednu 2024.

3) Pravidelnými podporovateli klubu se stala lékárna Anděl v Roudnici nad Labem (darování botiček), Simina Tydlitátová (nové dětské oblečení) a Nasajem Smasajem (akce spojená s vařením pro Tengenenge).

4) V průběhu roku obdržel klub další finanční částky od individuálních dárců (110 osob), z aukce Ruku v ruce a konečně i z internetových aukcí, které nepravidelně vyhlašovala předsedkyně Klubu. Viz přehled o výdajích na účtu klubu a v pokladně. (v pokladně je zůstatek 12 643,- Kč, na účtě 139 352.- kč s tím, že první velká platba odejde v lednu 2024 na uhrazení prvního trimestru)

5) Pro uspořádání klasické sálové aukce se zatím nenašel vhodný partner, byt´ dary do aukce můžeme dostat od našich partnerů.

6) V samotném roce 2023 byla realizována pouze jedna monitorovací cesta do Tengenenge, zpráva zveřejněna na webu www.tengenenge.cz, dvakrát byly částky na podporu dětí odeslány přes Western Union. Celkem bylo v roce 2023 v Zimbabwe použito 9840 USD.

7) V Zimbabwe uhradil Klub celoroční mzdu učitelce Stelle (50 USD měsíčně) a našemu asistentovi Agrippovi (50 USD měsíčně), minimální prostředky vynaložil na předškolní zařízení, které je již ve správě vesnice, standardně podpořil potravinami dvě vdovy (Janet a Kilala) a soutředil se hlavně na podporu našich studentů, z nichž polovina je již na High school. Všem studentům také platil dodatečné doučovací hodiny, aby mohli obstát při státních zlouškách.

8) Nové žáky již klub nepřijímá a snaží se konkrétně podpořit Tengenenge Primary school, kam všechny děti z Tengenenge mohou, po zaplacení školného, nastoupit. Ke konci 2023 jsme jmenovitě podporovaly následujíci studenty a žáky:
Ashel Magombo, výborná studentka High School, po státních zlouškách postoupila do vyššího ročníku
Memory Tembo, velmi dobrá studentka , která se po covidu vrátila do školy a díky doučování se řadí mezi nejlepší ve třídě, příští rok bude dělat státní zkoušky
oběma děvčatům se platí plné školné, uniformy, učebnice, hygienické potřeby, doučování, náklady na jeden trimestr kolísají mezi 450 až 550 USD
Tafadzwa Sande, průměrný student, pravděpodobně dokončí jen nižší stupeń High School, žije v rodině svého strýce, je velmi pracovitý
Forever Makore, slabý student, pokud nepostoupí do dalšího ročníku High school, bude z programu vyloučen
Chlapcům se plati školné, uniformy, učebnice, doučování, náklady na trimestr se u nich pohybují 300 až 400 USD
V případě studentů v boarding school se k jejim výdajům započítává i odvoz do škol a ze škol, pokud se vracejí na prázdniny do Tengenenge. V Tengenenge Primary school máme:
Portiia Amali, průměrná studentka v posledním ročníku, chce přejít do Secondary Tengenenge school, která se tam v roce 2024 otevře
Shyleen Tembo, vynikající studentka na vyšším stupni, u které však řešíme i její podporu ve stravování
Shantel Chinochewa, vynikající studentka na nižším stupni
Knox Shawu, slabý student na nižším stupni, zanedbán rodinou, ve škole jej podporujeme podmínečně na rok 2024
Dětem v Tengenenge Primary school se platilo školné a učebnice, boty a uniformy byly z důvodu nedostatku financí přesunuty až na počátek roku 2024 Průměrné náklady na trimestr a dítě se pohybovali kolem 100 USD.
Celkově je situace v Tengenenge nepříliš pozitivní, část sochařů, kteří mají naději na prodej se z Tengenenge odstěhovala, další pracují v dolech Číńanů nebo mimo Tengenenge. Vedení Národní galerie, které Tengenenge před dvěma lety převzalo, není schopno Tengenenge aktivně propagovat a přispět k většímu prodeji. Velké a známé osobnosti z Tengenenge mizí. Naší podpory si většina obyvatel Tengenenge váží, byt´nechápou zdroje klubu a nadále se domnívají, že máme nějakou státní podporu.

9) V ČR o činnosti našeho klubu referoval okresní tisk, český rozhlas a část našich příspěvků převzala i česká ambasáda v Lusace.

10) Během roku 2023 jsme získali další tři dárce, kteří nás podporují platebním příkazem.

11) Nenašli jsme partnera pro větší akci s dopadem na veřejnost.

Zpracovala Marie Imbrová