Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
Smysl pomoci

    Od roku 2005 dojíždí pravidelně do této komunity dr. Imbrová, afrikanistka a sběratelka afrického umění. Nejprve se s komunitou seznámila v rámci svého působení na velvyslanectví ČR v Harare, od roku 2008 do roku 2010 podnikla tři soukromé cesty do Tengenenge ze svých prostředků. Po založení Klubu přátel Tengenenge v ČR, v květnu 2010 ,své úsilí soustředila zejména na rozšíření možností přístupu malých dětí k okolnímu světu, na zajištění platu jejich první učitelky angličtiny, a dovezla do Tengenenge obuv pro děti, léky, knihy a hračky.

    Od nástupu vlády Národního usmíření v Zimbabwe spolupracuje s místním ministerstvem kultury a školství Zimbabwe. Získala značné prostředky na vystavení rodných listů všech 50 dětí předškolního věku, které viděla vyrůstat tak, aby měli platné zimbabwské občanství a mohli se registrovat k k povinné školní docházce do školy v nejbližším okolí. Od postavení budovy školky v roce 2011, kterou materiálově financoval Klub přátel Tenhgenege, se podařilo do školky získat druhého pomocného učitele, vybavit školku základními učebními pomůckami a školka byla v roce 2012 oficiálně registrována jako předškolní zařízení.

    Ve spolupráci s Klubem již působilo v Tengenenge deset českých dobrovolníků, kteří se již stali členy Klubu nebo s ním spolupracují.
Tengenenge