Hlavní stránka       Smysl pomoci       Tengenenge       Spolupracují       Kontakty       Ke stažení       Archiv   
Informace z výroční schůze klubu 4.března 2023


Klub přátel Tengenenge sídlí v Černochově u Peruce. Tam se také konala 4.března výroční schůze klubu, která kromě zhodnocení roku 2022 řešila plán aktivit na tento rok, s cílem udržet desítku zimbabwských dětí (včetně středoškoláků) na jejich školách a dál zabezpečit plat učitelce místní školky, která učí děti anglicky.

Jako u každého neziskového spolku jsou příjmy tvořeny především finančními dary jednotlivců na účet 2390465389/0800, dále dobrovolným vstupným na přednáškách o Africe a potom výtěžkem z různých charitativních akcí. V uplynulém roce měl Klub přátel Tengenenge více jak 50 individuálních dárců, z nichž 34 obdrželi potvrzení o daru a jejich příspěvky tvořily cca 80 % všech příjmů klubu. Zbytek financí získal klub svou účastí na předvelikonoční tržnici na Peruci, během afrického víkendu ve Dvoře Králové, prezentací v ZOO Dvorec a účastí na Holubových Holicích. V průběhu roku uspořádal přednášky v ZŠ Mšené lázně a dalších dvou ZŠ na Děčínsku a také v Černčicích. Drobné příspěvky také získal od návštěvníků kavárny Art-n-Coffee v Praze.

V průběhu roku odeslal a přivezl klub do Tengenenge celkem 10 273 USD, což je sice úctyhodná částka, nicméně s přihlédnutím k inflaci v Zimbabwe (oficiální roční inflace za rok 2022 činila 285%) to stačilo jen na pokrytí školného a potřeb již podporovaných dětí a udržení platu učitelky ve školce v plné výši jen do konce roku, a neumožnilo to vytvořit si rezervu na rok 2023.

Členství v klubu hradí členové přímo do pokladny, z které se uhrazují jen poplatky za poštovné, nákup obálek a balícího materiálu.

V tomto roce se klub zúčastní tradičních akcí, uspořádá i internetovou aukci, a bude aktivně hledat jednotlivce i další instituce ke spolupráci.
Tengenenge PF 2023


africky tydenMonitorovací cesta do Tengenenge 2022


Ve dnech 6.září až 11. září 2022 (v rámci dlouhodobě plánované fotografické cesty po Zimbabwe a Zambii) podnikla předsedkyně Klubu Marie Imbrová, doprovázená fotografkou Janou Sandner, cestu do Tengenenge, kde strávily šest nocí. Cesta se tentokrát uskutečnila se společností Qatar Airways, což umožnilo dovézt do Tengenenge téměř tři kufry oblečení, knih, hygienických potřeb a léků. Několik dní před odletem převzala Marie Imbrová velkorysý dar cca 35 párů nových dětských bot, pro které Klub zajistil jednorázové uhrazení dalšího zavazadla. Z dalších drobných věcí byly do Tengenenge dovezeny školní pomůcky a nově pořízený mobil pro Ashwel. Cestu do Tengenenge zajistil pronajatým autem Agrippa, který po dobu pobytu zajistil i návštěvy většiny škol, kde máme naše studenty. Cena benzinu oproti minulému roku dvojnásobná, se pak promítla i do nákladů.

Pobyt v Tengenenge, po necelých dvou letech a v době pocovidové, byl zaměřen hlavně na kontrolu výsledků našich studentů, na zjištění jejich potřeb a posouzení další podpory. Vzhledem k tomu, že v době příjezdu obou dobrovolnic nebyly ještě vyrovnány všechny platby za druhý trimestr a začínal třetí, jednalo se s každým studentem a rodiči individuálně a pochopitelně se jejich prospěch i píle ověřovala ve škole. Základním problémem celého letošního školního roku je skutečnost, že do škol se sice vrátili žáci, ale zdaleka ne všichni učitelé. Stát v současném období inflace (roční cca 420 %) zaměstnává momentálně cca polovinu požadovaného počtu a tak se běžně na venkově vyskytují třídy o 75 až 90 žácích. Většina z nich nemá ani učebnice, ani školní pomůcky.

Následující přehled tak přináší jen základní informaci o stavu námi podporovaných dětí.

Školka v Tengenenge, má momentálně zapsaných 34 dětí ve věku od 2 do 6 let, nadále je vyučuje Stella, která obdržela plat do konce roku 2022.

Všechny děti ve školce obdržely oblečení (zejména trička a spodní prádlo) a nový pár bot, pochopitelně byla návštěva spojena i s drobným občerstvením - sušenky a bonbony. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům našeho Klubu již nebyly vybrány děti k individuální podpoře.

Návštěva v Primary Tengenenge School byla velice otevřená, škola je již kompletní, jen se potýká s nedostatkem učitelů a učebních pomůcek. Ředitel školy tedy ocenil věcný dar 15 knih v angličtině od afrických autorů z knihovny Marie Imbrové a několik sad propisovacích tužek. Umožnil také návštěvu jednotlivých tříd, kde máme námi podporované studenty. Portia Amali je již v šestém ročníku a vede si dobře. Shyleen Tembo je ve své třídě (třetí ročník) absolutně nejlepší a malá Shantel, která kvůli covidu nastoupila do prvního ročníku, je hodnocena jako velmi bystrá a zodpovědná. Knox Shawu ve druhém ročníku patří mezi horší žáky a vyžaduje lepší domácí přípravu. Všem těmto dětem platí Klub školné, uniformy a boty. Shyleen Tembo přispíváme i na mouku či léky. Z nevyčerpaných peněz z roku 2021 se jí zakoupilo jízdní kolo.

Jino Chifamba a Forever Makore jsou ve třetím ročníku Kondo School. Patří mezi podprůměrné žáky a velice obtížně si plní své povinnosti vůči škole. Ta ovšem přiznává, že nemá dostatek pedagogů a nebyla jim schopna vystavit zprávu o výsledcích za druhý trimestr. V osobním jednání si ředitel také postěžoval na nezájem rodičů. S těmi si předsedkyně Klubu ve vesnici promluvila s dovětkem, že pokud chlapci tento rok řádně neukončí, nebude jim nadále poskytována naše podpora.

Archibald Gombarago, náš nadaný student 3. ročníku, byl bohužel z internátní školy vyloučen za porušení ubytovacího řádu (pivo na pokoji). Po jednání s jeho High School dosáhl Agrippa toho, že mu byla vrácena alespoň část školného, která mu umožnila docházet do nejbližší střední školy u Horse Shoe. Finanční podporu našeho Klubu již nadále nemá. Z jiných důvodů přerušila školní docházku Immaculate Seda, která otěhotněla a školu opustila. V tomto případě nezískal Klub ani část jejího školného zpět.

Velice houževnatá a cílevědomá je Memory Tembo. Chodí do High School v Mwurvi, kde má pronájem v domě u Kamurai. Tam má také svůj notebook, který obdržela minulý rok. Je dobrá ve většině předmětů a v technických jí zabezpečil Agrippa placené doučování. Je momentálně ve své třídě pátým nejlepším žákem ze 74. Je velmi samostatná a dokáže se na výuku připravit, požádala o nákup dalších učebnic. Během odpoledne, které strávila s Marií i Janou, byla z jejich soukromých prostředků ještě znovu oblečena (mikina, spodní prádlo, sukně, sportovní boty).

U všech škol, které Marie Imbrová navštívila, byly odkontrolovány úhrady školného (doplacen II. trimestr a potvrzen nástup do III.trimestru), výjimkou byla pouze škola Ashwel, která žije daleko od Tengenenge u svých příbuzných. Tu navštívil Agrippa až po odjezdu dobrovolnic z Tengenenge, uhradil školné a předal jí nový mobilní telefon. Ashwel je ve třetím ročníku High School a její výsledky jsou velmi dobré.

Velice milým překvapením během pobytu v Tengenenge byla návštěva Tafadzwy. Je oboustranný sirotek a již leta žije s druhou matkou svého otce mimo vesnici a pomáhá jí s výchovou nevlastních sourozenců. V minulém roce nebyl klasifikován, protože nemohl chodit v době covidu do školy. Nicméně sám zvládl zkoušky do prvního ročníku High school a patří mezi průměrné žáky. Podporu Klubu si rozhodně zaslouží, zatím mu přispíváme pouze na školné. Z nedočerpaného depozitu z roku 2021 mu byl v Harare zakoupen starší mobil.

Přímé náklady na druhý trimestr dosáhly cca 2800 USD, předpoklad na třetí trimestr jsou 3000 USD. Po vyrovnání platů Stelly a Agrippy, pronájmu auta a menšího nákupu pro školku a ženský klub. Byl ponechán Agrippovi depozit 1700 USD s tím, že do konce roku mu Klub odešle ještě 1300 USD.


Celkově je Tengenenge v obtížné situaci. Ženy a děti zde zůstávají zejména proto, že je zde nezávadná voda a mohou si něco málo vypěstovat. Polovina sochařů však již začala pracovat jako pomocní dělníci v čínské továrně na zpracování cínové rudy. Její provoz se plně obnovil a pracuje na dvě směny.

Současně se změnila oficiální správa Tengenenge jako umělecké komunity. Po odprodání dolu na kámen a pozemků Národní galerii v Harare, bylo Tengenenge zařazeno do oficiální sítě uměleckých sídel. Oficiálním ředitelem je ředitel Národní galerie v Harare, který vypsal konkurs na "uměleckého vedoucího komunity". Kdy a jak se tato změna projeví na životě celé komunity není ještě zřejmé.

PS. Maudy Muhoni byla samostatně předána finanční podpora poskytnutá Zdenkou Petákovou, Janou Myslivečkovou a Agnes.

Marie a TafadtwaTengenenge na AFRICKÉM VÍKENDU 2022


Členové Klubu přátel Tengenenge se zúčastnili 13. a 14. srpna Afrického víkendu v ZOO Dvůr Králové. Výtěžek akce 6 200 Kč byl již odeslán na podporu školní docházky dětí v Tengenenge.

africky tydenPředvelikonoční tržnice


Srdečně zveme v sobotu 9.4.2022 od 12.000 do cca 15.00 do penzionu Za dubem v Peruci. Bude zde po letech lockdownu probíhat tradiční Předvelikonoční tržnice. Výtěžek z prodeje je jako vždy určen na podporu dětí v Tengenenge.

velikonocePF 2022


PFPobyt studentů z Tengenenge na Viktoriiných vodopádech 12. až 16. září 2021


V polovině září tohoto roku, ve dnech 12. až 16.9.2021 pobývala skupinka tří studentů z Tengenenge - Memori, Ashel a Archibald, za doprovodu Maudy a Agrippy na Viktoriiných vodopádech, kde jim zajistil pobyt Klub přátel Tengenenge a po celou dobu pobytu jim byly k dispozici Marie Imbrová a Ilona Rosenkrancová, které v této lokalitě byly již od 10. září.

Po zdlouhavé a trochu komplikované cestě z Tengenenge do lodge Lokuthula ve Victoria Falls, cca 1200 km, se podařilo zajistit dětem a doprovodu pestrý program, který jim umožnil poznat město, vodopády a okolí.Většinu výletů podnikli Agrippovým autem a část programu zajistila lodge Shearwater, kde měla skupinka druhé zázemí.

Hned po příjezdu, 13. září odpoledne, jsme si prošli okolí Shearwater, seznámili je s personálem lodge a po obědě v KFC vyrazili na tradiční projížd´ku po Zambezi při západu slunce. Děti byly okouzlené a natočily si i odborný výklad. Další den byl věnován Viktoriiným vodopádům, strávili jsme tam s nimi celý půlden, přestože vodopády mají tak 20% obvyklého průtoku, byl to pro ně ohromující zážitek Odpoledne po obědě v místní vyhlášené restauraci jsme si prošli nákupní zónu a tržiště (děti se rozhodly své malé mimořádné kapesné si raději ponechat do Harare) a strávili zbytek dne u bazénu v Shearwaters. Byli jsme tam sami a přestože žádné z dětí neumí plavat, tak jsme díky nafukovacímu lehátku překonali jejich ostych před vodou a díky místnímu personálu si užili i pohostinnost místních. Následující, a poslední den jsme věnovali zážitkům na přání a tak jsme navštívili krokodýlí farmu, znovu objeli město a byli u velkého baobabu, doplnili dětem zásoby potravin a večer strávili jako velmi ctění hosté na terase Safari lodge při pozorování zvěře u soliska. Dalším mimořádným zážitkem pro děti byla možnost si objednat koktejl na přání..... zvolily jednoznačně mléčný vanilkový.

Poslední den,16. září, opouštěla skupinka Victoria Falls velmi brzy ráno. V noci byly ještě odsouhlaseny a zkontrolovány platby související s cestou a pobytem dětí a poskytnuty prostředky na cestu a jídlo zpět. Celkově stálo zajištění pobytu 5 osob ve Victiroria Falls 2800 USD, z čehož 1100 USD připadlo na benzín a pronájem auta a mýtné, 480 Usd na ubytování v Lokuthula lodgi, zbytek 1220 USd na plavbu s občerstvením po Zambezi, vstupy na Viktoriiny vodopády a krokodýlí farmu, obědy v restaracích a v lodgi, nákup potravin v místě, občerstvení na cestu, nákup Airtimu a knih pro Ashel a Maudy a Agrippa obdrželi odměnu 100 USD každý za dozor a péči o děti.

V rámci přípravy pobytu obdržel Klub přátel Tengenenge dva mimořádné dary, 10 000 Kč od Hany Krpešové na zaplacené pobytu v Lokuthule a 15 000 Kč od Nasajem SMasajem a jejich přátel z akce Vaříme s Babicou. Sponzorům jsme již poděkovali a jsme s nimi v kontaktu.

VVAfrické BOHO


BohoČlánek o Rozloučení s prázdninami v africkém stylu


Článek o Rozloučení s prázninami v africkém stylu autorky Jitky Fárové najdete ZDE

ČernochovRozloučení s prázdninami v africkém stylu


ČernochovTengenenge na AFRICKÉM VÍKENDU


Dvůr KrálovéVyhodnocení besedy v Ratibořicích


Na vstupném a dobrovolných příspěvcích se při přednášce v Ratibořicích se vybralo 5720,- Kč a nabídkou afrických artefaktů se získalo dalších 1200, - Kč . Celá částka ve výši 6920,- byla odeslána na účet Klubu. S částí svých příznivců se rozhodně sejdeme v Safari parku ve Dvoře Králové ve dnech 14. a 15. srpna.

RatibořiceProč je dobré následovat Emila Holuba


RatibořiceTengenenge na zámku Kačina


Klub přátel tengenenge srdečně zve 27. června na zámek Kačina, kde bude oficiálně otevřena letní výstava soch z Tengenenge a proběhnou dvě přednášky členů našeho klubu. Podrobný program najdete ZDE

KačinaMonitorovací cesta do Tengenenge 2020


Ve dnech 2. až 13. prosince 2020 podnikli 3 členové Klubu – Marie Imbrová, Hana Krpešová a Ondřej Homolka – krátkou monitorovací cestu do Tengenenge za dodržení všech požadovaných proticovidových opatření na straně ČR i Zimbabwe. O cestě bylo rozhodnuto až několik dní před odletem po ověření možnosti její realizace. Vybraná letecká společnost však nebyla kvůli spolupráci s nízkonákladovou leteckou společností v JAR schopna zaručit možnost nadváhy, takže cesta se tentokrát uskutečnila s omezeným počtem zavazadel, konkrétně s jedním kufrem na osobu.

Vzhledem k zajištění nákupů pro Tengenenge a nutnosti mít u sebe osobu s trvalým pobytem v Zimbabwe a místním telefonním číslem (požadavek imigračních orgánů a ministerstva zdravotnictví Zimbabwe) byl po celou dobu pobytu s účastníky Klubu i Agrippa Swala, náš koordinátor.

Nákupy potřebných věcí v Harare byly tentokrát jednoduché, školy ještě nefungovaly, a tak se pořizovalo jen pár položek pro naše předškolní zařízení, potraviny pro občerstvení dětí a zajistilo se i nahlášení na povinné vyšetření účastníků pobytu na PCR před odletem. Situace v Tengenenge byla ještě konzultována s Vivianne Prince (zástupkyní nadace, která v tomto roce zajistila finanční podporu 500 rodinám sochařů v celé zemi) a přítomnost členů Klubu byla nahlášena do Tengenenge v předstihu i se slibem, že náš Klub přispěje na občerstvení při oficiálním ukládání popela Toma Bloomfielda (zakladatele sochařské kimunity), která se konala v Tengenenge 6. prosince 2020, což jsme učinili. Z těchto důvodů se členové Klubu přesunuli do Tengenenge ihned po jednáních v Harare.

Samotná cesta probíhala bez problémů, místní policie kontrolovala jen vizuálně nasazení roušek všech cestujících. Tengenenge, den před smuteční ceremonií, bylo již zaplněno pozvanými účastníky rozloučení, které organizoval Bastian Müller z Německa a v samotnou sobotu bylo v Tengenenge přítomno více jak 600 lidí, z čehož asi 100 bylo oficiálně pozvaných hostů. Naše malá skupinka byla uváděna mezi VIP účastníky a Česká republika byla několikrát zmíněna jak v projevech přítomných, tak následně v místním tisku.

Hlavním cílem naší cesty však bylo zjistit, za jakých podmínek se děti z vesnice vrátí do škol (osm měsíců do škol v souvislosti s celkovým lock downem kvůli covidu nechodily a ještě v listopadu většina učitelů stávkovala, neboť´propad jejich platů byl enormní) a zda bylo efektivně naloženo s prostředky vynaloženými na první trimestr.

Veškeré náklady na první trimestr našich studentů na středních školách byly ze strany našeho koordinátora Agtippy doloženy a vyúčtovány, nicméně v roce 2020 strávily děti ve škole maximálně jeden měsíc a pak byly všechny svezeny do Tengenenge, kde strávily následující měsíce nejen bez možnosti vzdělání, ale i bez možnosti volného pohybu mimo vesnici. Hodnotit jejich studijní výsledky nebylo možné, a tak jsme se opětovně soustředili na možnost vrátit je do středních škol. V průběhu týdne se to však podařilo pouze u třÍ středoškoláků, které jsme osobně dovezli do jejich středních škol s vědomím, že zde zůstanou pouze do 18. prosince, kdy školní rok v Zimbabwe oficiálně končí. Návštěva těchto škol nám však umožnila porovnat úroveň vybavení jednotlivých škol a přístup ke studentům. Všechny střední školy se potýkají s materiálním nedostatkem, ale snaží se plnit nastavené požadavky ministerstva školství, a kromě širších odborných předmětů mají i vlastní počítačovou učebnu. Učebnice si děti musí zakoupit individuálně stejně jako notebooky. Školy ubytování svých studentů neřeší, ale v okolí každé z nich je poměrně dostatek nabídek na laciné ubytování, ovšem každý student si musí do domácnosti zajistit i potraviny. I v tomto případě se nám podařilo dohodnout nejen cenu, ale i náklady na stravu.

Reálně jsme ještě zjistili nedoplatky za výuku za třetí trimestr, která měla probíhat jen 2 týdny. Školné na rok 2021 nebylo ještě stanoveno, neboť je předmětem diskuze mezi ministerstvem školství, vedením školy a rodiči. Jako komplikace se ukázal i systém plateb, školy zřízené jako regionální přijaly platby na místě v USD, páteřní škola státní pouze přes oficiální účet v místní měně zřízený v Harare.

Uniformy ani školní pomůcky se studentům tentokrát nekupovaly, neboťděti byly plně vybaveny na jaře roku 2020. V propočtech na školné jsme však přihlédli k požadavkům na nutné doučování, dále musíme počítat s podporou na potraviny a alokovat peníze na dopravu, kterou převážně zajišťuje Agrippa, který jedná i s vedením jednotlivých škol o prospěchu dětí.

Z uvedených středních škol pro případné budoucí studenty nás nejvíce zaujala střední škola v Mvurwi, která je spádově nejblíže a je slušně vybavena. V této oblasti má část rodin z  Tengenenge také své příbuzné a známé a není problém ani s ubytováním ani kontrolou dětí.

Samotná naše školka tentokrát praskala ve švech, přítomno bylo 48 dětí a podařilo se nám je podarovat oblečením a cukrovím. Přestože se již třetím rokem nestaráme o údržbu budovy a svěřili jsme ji managementu, nakonec jsme přispěli i na nutnou opravu dveří a zasklení rozbitých okenních tabulek. Samotné děti jsou stále stejné, živé a zvídavé, nicméně jsme letos nevybrali žádného nového žáka do námi podporovaných studentů, neboť chceme dostát závazkům těm současným.

Podle Stelly bude letos přírůstek dětí v Tengenenge vysoký. Potěšitelné je, že žádné z dětí v průběhu roku nezemřelo, a to i díky potravinové pomoci, které se Tengenenge dostalo. Kromě 3000 USD na nákupy potravin, které tam na jaře zaslal náš Klub, se do Tengenenge dostala i pomoc od nadace organizované Vivianne Prince, od Dominica Benhury a z EU. Bohužel období hladu a nedostatku nepřežila nově obnovená kuřecí farma. O obnovu chovu se ženy opět pokusí v příštím roce. Jinak místní spolek žen se jako vždy aktivně zapojil do smuteční tryzny, do úklidu školky i šití zvířátek a výroby náramků.

Naším koordinátorem potravinové pomoc byla v průběhu roku MaudyMuhoni, která nadále spolupracuje jako dobrovolník s místní klinikou v Guruwe a každý týden podává zprávy o zdravotním stavu jak lidí z  Tengenenge, tak dalších tří farem. Vede také evidenci o potravinové pomoci Shyleen, na kterou po její operaci nadále dohlíží. Maudy jsme kromě její finanční odměny za práci dovezli i léky, které sama potřebovala, a přenechali jí i ochranné prostředky proti Covidu.

Dále jsme vyrovnali závazky vůči Stelle (učitelka v naší školce) a Agrippovi (mentorovi). Část prostředků jsme alokovali na první čtvrtletí roku 2021 a na motivační cestu našich nejúspěšnějších studentů na Viktoriiny vodopády, která by se měla uskutečnit v období velikonočních prázdnin. (Tento záměr se však uskuteční jen tehdy, dojde-li k realizaci v současné době odloženého pobytu Marie Imbrové na vodopádech v dubnu 2021.)

Největším pozitivním zjištěním celého pobytu byla prohlídka TengenengePrimaryschool a několikerá jednání s novým ředitelem školy, který se projevil jako velice akční a cílevědomý muž. Škola by v roce 2021 měla dovršit vybudování učeben pro sedmý ročník, tedy bude kompletní pro základní školní docházku a bude usilovat o vybudování střední školy, přičemž pozemky v areálu již jsou. V současné době buduje odborné učebny a jako jedna z mála i vlastní knihovnu. Velice výrazně vzrostlo materiální vybavení. Děti mají k dispozici skutečné pracovní stoly a židle a dokonce má tento rok škola dostatek učebnic pro většinu předmětů, potřebovala by však více kvalifikovaných učitelů. Do této školy přešel i Tafdzwa, námi podporovaný žák, který zde i základní školní docházku dokončí. Ve vzdálenější škole Horse Shoe již nemáme z Tengenenge jediného žáka.

Plánování konkrétní pomoci a podpory jednotlivých žáků a studentů je v současných podmínkách obtížné, nicméně prostředky, které jsme tam zanechali, rozhodně postačí na první trimestr.

Vynaložené náklady na cestu a jejich použití bylo následující:

Doplatek platu Stelly (učitelky) za celý rok 1500,- USD
Celý plat Agrippy (mentora) za rok 600,- USD
Plat a podpora Maudy (zdravotníka) 250,- USD
Potravinová pomoc pro žáky Shyleen a Tafadzwu 200,- USD
Příspěvek na ceremonii uložení popela T.B. 100,- USD
Pronájem vozidla a plat řidiče (10 dní) 900,- USD
Nákup benzínu 140,- USD
Nedoplatky za 3. trimestr 52,- USD
Airtime včetně místní SIM karty 40,- USD
Podpora Klubu žen (za prodané ozdoby) 200,- USD
Prevence Covidu během pobytu 200,- USD
Léky pro Maudy a Stellu 100,- USD
Podpora preschool a žáků 212,- USD
Prostředky na školné na 1. trimestr 2000,- USD
Alokovaná záloha na plat Stelly a výlet 1650,- USD

Zpracovala: Marie Imbrová, 3.ledna 2020

Navlékání korálkůPF 2021


Koncert pro Zimbabwe